تعریف ریسک (Risk)یا خطر:

تعریف ریسک (Risk)یا خطر:

در روند اجرایی هر فعّالیّتی ممکن است حوادث یا مخاطراتی روی دهد که مانع از تحقق احتمالی صد در صد یا مطلوب آن فعّالیّت گردد.

بنابراین احتمالی را که مانع از حاصل شدن بازده مورد نظر می شود را ریسک می نامند که حاکی از شرایط ناخوشایندی است که ممکن است فرد یا سازمانی با آن مواجه گردیده، دچار ضرر و زیان شود.

این وضعیت ممکن است بصورت یک حادثه ی زیان بار یا یک عامل بازدارنده نمود یابد یا اینکه به نوعی خطر، بی نظمی و یا بی ثباتی در  مسیر فعّالیّت ها قلمداد گردد.

به طور خلاصه اینکه عدم اطمینان از  وقوع خسارت و غیر قابل پیش بینی بودن پیش آمدها را ریسک می نامیم.

عدم اطمینان نامطلوبی که قادر به از بین بردن آن نیستیم بنابراین در ازای دریافت مبلغی حاضر به تحمّل آن هستیم و حال آنکه برای دوری از آن باید مبلغی را هزینه نمائیم.

 

منبع: وحید جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *