رشد مالی

رشد مالی

رشد مالی به افزایش ثروت، دارایی یا درآمد در طول زمان اشاره دارد. می توان از طریق روش های مختلفی مانند پس انداز، سرمایه گذاری یا ایجاد جریان های درآمد اضافی به دست آورد. برای ارتقای رشد مالی، باید بر…

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه به تخصیص و استفاده استراتژیک از منابع مالی شرکت از جمله وجه نقد، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی ها اشاره دارد. هدف اصلی مدیریت مؤثر سرمایه، به حداکثر رساندن ارزش سهامداران، تضمین ثبات مالی و حمایت از…

ایجاد استراتژی بازاریابی دیجیتال: مراحل اساسی

ایجاد استراتژی بازاریابی دیجیتال در عصر دیجیتال امروز، داشتن یک استراتژی بازاریابی دیجیتال جامع برای کسب و کارهایی که می خواهند موفق شوند ضروری است. چه یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت بزرگ باشید، یک استراتژی بازاریابی دیجیتال…

اقتصاد مقاومتی

استقلال اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و سوم به بررسی استقلال اقتصادی می‌پردازد. در ابتدای این اصل چنین آمده‌است: «هدف عالی جمهوری اسلامی ایران، تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هاست. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ضوابط…