وحید جعفری، اقتصاد

ذهن ثروتمند

قدرت ذهن در تولید ثروت

آیا قدرت ذهن در تولید ثروت اثرگذار است؟ نتایج مطالعه کتب مختلفی در زمینه تولید ثروت و خلق پول نشان می دهد که طرز تفکر ثروتمندان و فقرا با هم متفاوت است و در واقع قدرت ذهن در تولید ثروت موثر است. از دیدگاه اقتصاددانان، علم اقتصاد به معنای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود […]

قدرت ذهن در تولید ثروت بیشتر بخوانید »

نمونه صورتحساب معاملاتی

  Gross Profit:21 736.74 Gross Loss:11 935.95 Total Net Profit:9 800.79 Profit Factor:1.82 Expected Payoff:50.78  Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8 298.39 (49.80%)Relative Drawdown: 49.80% (8 298.39) Total Trades:193 Short Positions (won %):86 (83.72%)Long Positions (won %):107 (90.65%)Profit Trades (% of total):169 (87.56%)Loss trades (% of total):24 (12.44%)Largestprofit trade:1 620.02 loss trade:-3 843.10 Averageprofit trade:128.62 loss

نمونه صورتحساب معاملاتی بیشتر بخوانید »

تعریف ریسک (Risk)یا خطر:

تعریف ریسک (Risk)یا خطر: در روند اجرایی هر فعّالیّتی ممکن است حوادث یا مخاطراتی روی دهد که مانع از تحقق احتمالی صد در صد یا مطلوب آن فعّالیّت گردد. بنابراین احتمالی را که مانع از حاصل شدن بازده مورد نظر می شود را ریسک می نامند که حاکی از شرایط ناخوشایندی است که ممکن است فرد یا

تعریف ریسک (Risk)یا خطر: بیشتر بخوانید »

آنالیز رابطه ی بین عرضه، تقاضا و قیمت

قیمت کالا و خدمات قیمت فروش کالا یا خدمات شما مبتنی بر عرضه ی صورت گرفته از سوی شما و تقاضای مشتری می باشد. اگر قیمت کالا یا خدمات شما بسیار بالا باشد تقاضا کاهش و سود شما نزول خواهد یافت. اگر قیمت کالا یا خدمات شما بسیار پایین باشد، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای

آنالیز رابطه ی بین عرضه، تقاضا و قیمت بیشتر بخوانید »