قدرت ذهن در تولید ثروت

آیا قدرت ذهن در تولید ثروت اثرگذار است؟

نتایج مطالعه کتب مختلفی در زمینه تولید ثروت و خلق پول نشان می دهد که طرز تفکر ثروتمندان و فقرا با هم متفاوت است. در ادامه به تفاوت های این دو دسته طرز تفکر می پردازیم.

طرز تفکر ثروتمندان

  • دنیای فراوانی است و محدودیت نداریم
  • روحیه تلاش و خستگی ناپذیرپ
  • نگاه مثب به پول و ثروت

طرز تفکر فقرا

محدودیت وجود دارد

زود ناامید می شوند

پول چرک کف دست است

برای خوب بودن باید فقیر بود چون پول ذاتا بد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.