نمونه صورتحساب معاملاتی

کسب سود در بورس
کسب سود در بورس

 

Gross Profit:21 736.74

Gross Loss:11 935.95

Total Net Profit:9 800.79

Profit Factor:1.82

Expected Payoff:50.78

 Absolute Drawdown: 0.00

Maximal Drawdown: 8 298.39

(49.80%)Relative Drawdown: 49.80%

(8 298.39) Total Trades:193

Short Positions (won %):86

(83.72%)Long Positions (won %):107

(90.65%)Profit Trades (% of total):169

(87.56%)Loss trades (% of total):24

(12.44%)Largestprofit trade:1 620.02

loss trade:-3 843.10

Averageprofit trade:128.62

loss trade:-497.33

Maximumconsecutive wins ($):30

(316.56)consecutive losses ($):3 (-325.78)

Maximalconsecutive profit (count):6 438.06 (9)

consecutive loss (count):-5 310.77 (2)

Averageconsecutive wins:9

consecutive losses:1

منبع: وحید جعفری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *