آرامش الهی

حال و هوای آرامش

تاثیر آرامش فکری در موفقیت   آرامش فقط با یاد خداست. وقتی خدای بزرگ رو یاد میکنم دلم آرومه. متاسفانه در بیشتر موارد یاد خدا برای ما فقط در مشکلات معنا پیدا کرده. یاد خدا همیشه و همه جا حتی در شادی ها که مسبب شادی و غم از ابتدا با خداست. دلبستن به غیر […]

حال و هوای آرامش بیشتر بخوانید »