روزمرگی

نقش شانس رو در موفقیت

نقش شانس در موفقیت

نقش شانس در موفقیت موضوعی است که قرن هاست مورد بحث بوده است. در حالی که کار سخت، عزم و مهارت قطعا نقش مهمی در دستیابی به موفقیت ایفا می کند، شانس را نمی توان نادیده گرفت. گاهی اوقات، یک فرصت یا برخورد شانسی می تواند درها را باز کند و منجر به موفقیت غیرمنتظره […]

نقش شانس در موفقیت بیشتر بخوانید »

ذهن ثروتمند

قدرت ذهن در تولید ثروت

آیا قدرت ذهن در تولید ثروت اثرگذار است؟ نتایج مطالعه کتب مختلفی در زمینه تولید ثروت و خلق پول نشان می دهد که طرز تفکر ثروتمندان و فقرا با هم متفاوت است و در واقع قدرت ذهن در تولید ثروت موثر است. از دیدگاه اقتصاددانان، علم اقتصاد به معنای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود

قدرت ذهن در تولید ثروت بیشتر بخوانید »

آرامش الهی

حال و هوای آرامش

تاثیر آرامش فکری در موفقیت   آرامش فقط با یاد خداست. وقتی خدای بزرگ رو یاد میکنم دلم آرومه. متاسفانه در بیشتر موارد یاد خدا برای ما فقط در مشکلات معنا پیدا کرده. یاد خدا همیشه و همه جا حتی در شادی ها که مسبب شادی و غم از ابتدا با خداست. دلبستن به غیر

حال و هوای آرامش بیشتر بخوانید »